Historia szkoły

W 1952 roku w Warszawie powstała Zasadnicza Szkoła Optyczna mieszcząca się na ulicy Kamionkowskiej 18 (Grochów). Szkoła ta była początkiem szkolenia w Warszawie w zawodzie optyka. Przez kolejne lata działalność szkoły była rozszerzana. Zmieniały się nazwy szkoły, patroni oraz siedziby.

Od 1996 roku szkoła mieści się przy ulicy Siennickiej 15 (Grochów). 10 października 1990 roku otrzymuje nazwę Zespołu Szkół Opto-Elektronicznych. 1 września 1992 roku otworzono przy Zespole Szkół Opto-Elektronicznych publiczne Policealne Studium Zawodowe (później Policealna Szkoła Zawodowa nr 19) dla młodzieży kształcące w zawodzie technik optyk o specjalności optyka okularowa. Policealna Szkoła nr 19 funkcjonowała do 1 września 2002 roku.

W celu uzupełnienia kształcenia dorosłych w 1996 roku powstało niepubliczne Policealne Studium Optyczne dla Dorosłych którego organem prowadzącym jest Fundacja Pomocy Szkole Optycznej. W 2005 r. zgodnie ze zmianami w ustawie o systemie oświaty została zmieniona nazwa na „Policealną Szkołę Optyczną dla Dorosłych”. W czerwcu 2017 na mocy Uchwały nr 2 Walnego Zebrania Fundacji Pomocy Szkole Optycznej nastąpiła zmiana osoby prowadzącej szkołę z Fundacji Pomocy Szkole Optycznej na dyrektor szkoły inż. Teresę Piotrowską (pozostałe wpisy pozostały bez zmian). W lutym 1997 roku szkoła uzyskała uprawnienia szkoły publicznej.

W szkole prowadzona jest tylko jedna klasa pierwsza i jedna druga.

W szkole dla dorosłych zostali zatrudnieni nauczyciele ze szkoły dziennej posiadający duże doświadczenie w pracy pedagogicznej w kształconym zawodzie. Pięciu nauczycieli jest nauczycielami dyplomowanymi. Od początku w Policealnej Szkole Optycznej dla Dorosłych przez wiele lat jednym z wykładowców optyki oraz technologii był mgr inż. Jan Szymański nestor polskiej optyki, który jest autorem podręcznika „Budowa i montaż aparatury optycznej”.

Obecnie dzienna, publiczna Szkoła Optyczna już nie istnieje, a więc prywatna Policealna Szkoła Optyczna dla Dorosłych jest kontynuatorem kształcenia w zawodzie technik optyk na ulicy Siennickiej 15. Posiadamy pracownię wyposażoną we własny sprzęt obejmujący pełen proces kształcenia w zawodzie technik optyk.

26 czerwca 2017 roku po zaprzestaniu działalności Fundacji Pomocy Szkole Optycznej nastąpiła zmiana organu prowadzącego szkołę na inż. Teresę Piotrowską jako osobę fizyczną. Z dniem 8 lipca 2019 r zgodnie z art. 108 ust. 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245 ze zm.) nastąpiła zmiana nazwy szkoły na Policealna Szkoła Optyczna Teresa Piotrowska.

Do czerwca 2019 roku prywatną Policealną Szkołę Optyczną dla Dorosłych opuściło już 22 roczniki - 720 absolwentów.

Do 2014 roku egzamin odbywał się w starej formule bez podziału na kwalifikacje. Średnia zdawalność egzaminu wynosiła wtedy około 90%.

15.05.2022 Odeszła od nas na zawsze pierwszy Dyrektor i założyciel szkoły.

Od dnia 16.05.2022 zmienia się organ prowadzący i funkcję Dyrektora Szkoły obejmuje Ewa Piotrowska.


Statystyka zdawalności egzaminów od 2012 r:

Kwalifikacja M.30 - Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych:

czerwiec 2014 r.

 • teoretyczny - 100%
 • praktyczny - 92%


czerwiec 2015 r.

 • teoretyczny - 100%
 • praktyczny - 100%


czerwiec 2016 r.

 • teoretyczny - 94,4%
 • praktyczny - 94,4%


czerwiec 2017 r.

 • teoretyczny - 100%
 • praktyczny - 100%


czerwiec 2018 r.

 • teoretyczny - 100%
 • praktyczny - 81,82%Kwalifikacja MG.30 - Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych:

czerwiec 2019 r.

 • teoretyczny - 100%
 • praktyczny - 100%


czerwiec 2020 r.

 • teoretyczny - 100%
 • praktyczny - 80%Kwalifikacja M.14 i MG.14 - Montaż i naprawa elementów i układów optycznych:

styczeń 2016 r. (pierwszy egzamin)

 • teoretyczny - 100%
 • praktyczny - 100%


styczeń 2017 r.

 • teoretyczny - 92%
 • praktyczny - 100%


styczeń 2018 r.

 • teoretyczny - 94%
 • praktyczny - 88%


styczeń 2019 r.

 • teoretyczny - 100%
 • praktyczny - 100%


styczeń 2020 r.

 • teoretyczny - 100%
 • praktyczny - 100%


czerwiec 2021 r.

 • teoretyczny - 93%
 • praktyczny - 100%Kwalifikacja MEP.02 - Montaż i naprawa elementów i układów optycznych:

czerwiec 2021 r.

 • teoretyczny - 73%
 • praktyczny - 100%


czerwiec 2022 r.

 • teoretyczny - 100%
 • praktyczny -100%


Kwalifikacja MEP.03 - Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych:

czerwiec 2021 r.

 • teoretyczny - 100%
 • praktyczny - 100%


czerwiec 2022 r.

 • teoretyczny - 100%
 • praktyczny - 95%

Technik Optyk to zawód dla Ciebie! Dołącz do nas!

formularz kontaktowy