Rekrutacja

Oferujemy:
 • Naukę w szkole będącej kontynuacją najstarszej w Warszawie szkoły optycznej (patrz - Historia)
 • Solidne przygotowanie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (zdawalność prawie 100%!)
 • Fachową, doświadczoną i życzliwą kadrę pedagogiczną
 • Zajęcia praktyczne w bardzo dobrze wyposażonej pracowni
 • Szczegółowe skrypty na każde zajęcia
 • Bieżącą współpracę z właścicielami zakładów optycznych
 • Współpracę z największymi firmami optycznymi w kraju (spotkania, wykłady, wycieczki)
 • Liczne oferty pracy otrzymywane od pracodawców
 • Świadectwa państwoweRekrutacja do Policealnej Szkoły Optycznej Teresa Piotrowska:

Rekrutacja trwa corocznie w okresie od początku czerwca do końca września.

W procesie rekrutacji kandydat składa następujące dokumenty:

 • wypełniona ankieta osobowa ( kliknij aby pobrać ankietę)
 • ksero (skan) świadectwa ukończenia szkoły średniej
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu (od lekarza medycyny pracy)
 • 2 zdjęcia legitymacyjne
 • dowód wpłaty wpisowegoWpisowe/czesne płatne przy składaniu dokumentów w sekretariacie szkoły lub na konto szkoły:

NUMER KONTA: 68 1160 2202 0000 0005 5690 5777

W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail.

Prowadzimy nabór:

 • do klasy szkolnej w zawodzie technik optyk wg. nowej podstawy programowej (kwalifikacje MEP.02 i MEP.03).
 • na kurs w kwalifikacji MEP.02 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych i w kwalifikacji MEP.03 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych. Każdy kurs po 2 semestry. Rozpoczęcie od września.
 • na kurs MG.14 dla naszych absolwentów kursu MG.30 - jeden semestr.

Technik Optyk to zawód dla Ciebie! Dołącz do nas!

formularz kontaktowy