Technik optyk

Technik optyk [325302] jest zawodem kształconym od wielu lat. Zakresem swym obejmuje takie zagadnienia, jak: dobór, wykonywanie i dopasowanie okularów oraz innych pomocy wzrokowych stosownie do zidentyfikowanych wad refrakcji. Technik optyk wykonuje pomiary oftalmiczne, naprawy i konserwacje wszystkich typów okularów i pomocy wzrokowych. Udziela porad dotyczących doboru, używania, konserwowania okularów, soczewek kontaktowych i innych pomocy wzrokowych. Technik optyk może także naprawiać, konserwować i justować przyrządy optyczne.

Technicy optycy mogą znaleźć zatrudnienie zarówno na stanowiskach produkcyjnych, jak i stanowiskach nadzoru technicznego procesów wytwarzania elementów i układów optyczno-mechanicznych i optoelektronicznych.

Zdobycie zawodu technika optyka jest możliwe w Policealnej Szkole Optycznej Teresa Piotrowska w Warszawie. Policealna Szkoła Optyczna Teresa Piotrowska w Warszawie jest kontynuacją Policealnej Szkoły Optycznej dla Dorosłych działającej od 1996 roku. Szkoła posiada uprawnienia szkoły publicznej (Decyzja Nr 21 Kuratorium Oświaty w Warszawie z dnia 3.01.1997) i jest wpisana do ewidencji szkół i placówek niepublicznych w m. st. Warszawa pod numerem ewidencyjnym 75 Z.

Nauka prowadzona jest w systemie zaocznym o 2 letnim cyklu kształcenia. Zjazdy organizowane są w sobotę i niedzielę dwa razy w miesiącu.

Szkoła dysponuje własną, profesjonalnie wyposażoną pracownią techniczną do kształcenia w zawodzie technik optyk. Wyposażenie pracowni jest na bieżąco modernizowane.

Wykłady i ćwiczenia prowadzone są przez wykwalifikowaną kadrę, co pozwala w jak najlepszym stopniu przygotować słuchaczy do zdania egzaminu i wykonywania zawodu. Słuchacze otrzymują do każdego przedmiotu skrypty zawierające przerabiany materiał.

Szkoła oferuje nauczanie języków obcych - język angielski lub rosyjski (możliwy jest też język niemiecki).

Matura nie jest wymagana. Nie ma ograniczeń wiekowych.

Od 2012 r. na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r kształcenie w zawodzie technik optyk może odbywać się w formie kwalifikacyjnych kursów zawodowych i w klasach szkoły policealnej.

Obecne kwalifikacje:

  • Kurs kwalifikacyjny w kwalifikacji MEP.02 Montaż i naprawa elementów i układów optycznych
  • Kurs kwalifikacyjny w kwalifikacji MEP.03 Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych

Technik Optyk to zawód dla Ciebie! Dołącz do nas!

formularz kontaktowy